Bewindvoering Oosterhout header image

Aanvragen, door wie

In alle gevallen besluit de kantonrechter over de aanstelling van een curator, bewindvoerder en/of mentor. De aanvraag kan worden gedaan door:

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijv. de voogd als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)

Daarbij kan een voorkeur worden aangeven voor benoeming van de bewindvoerder/mentor/curator. Als u er voor kiest om Bewindvoering Oosterhout in te schakelen, helpen wij u volledig bij het opstellen en indienen van de aanvraag.