Bewindvoering Oosterhout header image

Aanvragen, door wie

Betrokkene kan dat zelf doen, maar dat verzoek kan ook door een familielid worden gedaan of de instelling waar betrokkene verblijft. Daarbij kan ook een voorkeur worden aangeven voor benoeming van bewindvoerder/mentor/curator. Als u er voor kiest om Bewindvoering Oosterhout in te schakelen, helpen wij u bij het opstellen en indienen van de aanvraag. De kantonrechter beslist over de aanvraag en legt dat vast in een beschikking.

De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentor­schap wél eerst opheffen. Betrokkene kan daarvoor zelf een verzoek indienen bij de kantonrechter en de rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Dat besluit wordt ook vastgelegd in een beschikking.