Bewindvoering Oosterhout header image

Beschermingsbewind, wat betekent dat

Na ontvangst van de beschikking van de kantonrechter zorgt de bewindvoerder er voor dat er twee bankrekeningen zijn, namelijk een beheer- en een leefgeldrekening. Daarnaast kan er natuurlijk ook een spaarrekening zijn.

De bewindvoerder heeft de beschikking over de beheerrekening. Alle inkomsten van betrokkene komen op de beheerrekening, zoals salaris, uitkeringen, pensioen en toeslagen en de bewindvoerder informeert daarover de werkgever en alle betreffende instanties. De bewindvoerder betaalt van deze beheerrekening vervolgens alle vaste lasten, zoals huur, energie, water en verzekeringen.

De bewindvoerder stelt een plan van aanpak en een budgetplan op aan de hand van alle inkomsten en uitgaven, bespreekt dat zo mogelijk met betrokkene en stelt op basis daarvan de hoogte van het leefgeld vast. Dat leefgeld wordt (in principe) wekelijks overgemaakt van de beheerrekening naar de leefgeldrekening. Betrokkene heeft de beschikking over de leefgeldrekening, kan het leefgeld naar eigen inzicht uitgeven en hoeft dat niet aan de bewindvoerder te verantwoorden. Als betrokkene geld nodig heeft voor andere uitgaven, zal de bewindvoerder moeten oordelen of dat past binnen het budgetplan en of er voldoende geld beschikbaar is.

Als er betalingsachterstanden zijn zal de bewindvoerder hiervoor betalingsregelingen treffen met de betreffende instantie. Als er problematische schulden zijn die niet meer met betalingsregelingen zijn op te lossen, zal de bewindvoerder een aanvullend plan van aanpak opstellen, schuldhulpverlening inschakelen en betrokkene ondersteunen en begeleiden bij de schuldhulpverlening.