Bewindvoering Oosterhout header image

Curatele, wat betekent dat

De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van – zoals dat heet – de curandus, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. De curator neemt dus voor iemand die dat zelf niet (meer) kan beslissingen, zowel op financieel als niet-financieel gebied, maar doet dat wel zoveel mogelijk in overleg met betrokkene.

Curatele betekent dat betrokkene niet handelingsbekwaam is en niet meer zelf mag beslissen over zowel administratie en financiën als persoonlijke zaken, behalve als de curator daarvoor toestemming geeft. Wel mag betrokkene afspraken maken met zorgverleners als hij daarvoor wilsbekwaam is, de zorgverlener speelt daarbij een belangrijke rol om daarover te oordelen.

Curatele biedt ook een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een beschermingsbewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die in staat zijn schulden te maken en hoewel ze dat niet mogen, koopovereenkomsten e.d. aangaan tot schade van zichzelf en die beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien.