Bewindvoering Oosterhout header image

Curatele, wanneer

Als mensen zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen regelen, kan de rechter een curator benoemen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening of situaties van gewoonte van ernstig drank- of drugsmisbruik, zodanig dat de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht.