Bewindvoering Oosterhout header image

Curatele, voor wie?

Als iemand niet (meer) handelingsbekwaam is en niet kan beslissen over zijn of haar eigen zaken, kan een curator worden aangesteld. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van – zoals dat heet – de curandus, treedt voor hem of haar op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus.