Bewindvoering Oosterhout header image

Curatele, wat betekent dat?

De curator neemt voor betrokkene de beslissingen, zowel op financieel als niet-financieel gebied, maar doet dat wel zoveel mogelijk in overleg met betrokkene. Curatele is daarmee de meest uitgebreide beschermingsmaatregel.

Wel mag betrokkene afspraken maken met zorgverleners als hij of zij daarvoor wilsbekwaam is, de zorgverlener speelt daarbij een belangrijke rol om daarover te oordelen.

Curatele biedt ook een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een beschermingsbewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die in staat zijn schulden te maken en hoewel ze dat niet mogen, koopovereenkomsten e.d. aangaan tot schade van zichzelf en die beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien.