Bewindvoering Oosterhout header image

Bewindvoering, wanneer

Problematische schulden. Als mensen problematische schulden hebben, zijn ze vaak niet meer in staat om hun financiën goed te regelen. Dat kan leiden tot grote achterstanden en problemen met de verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar enz. Het is dan belangrijk dat de administratie en financiën op orde komen en dat schuldhulpverlening in gang wordt gezet en daarvoor kan een beschermingsbewindvoerder worden aangewezen.

WSNP. Als mensen zijn toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) krijgen ze te maken met strenge regels waar ze aan moeten voldoen.  Met deze regeling kunnen ze in drie jaar schuldenvrij zijn, maar als ze niet op tijd aan de regels voldoen, kan dat leiden tot voortijdig ontslag uit deze regeling. De schulden worden dan niet kwijtgescholden en de volgende 10 jaar is er geen nieuwe schuldsanering meer mogelijk. Een beschermingsbewindvoerder kan u juist helpen om tijdig aan alle WSNP-verplichtingen te voldoen.

Lichamelijke of geestelijke problemen. Soms zijn mensen vanwege lichamelijke of geestelijke problemen niet of onvoldoende in staat hun eigen administratie en financiën te beheren. Het is dan van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger voor hen de juiste beslissingen nemen. Dat kan bijv. als er sprake is van:

  • een matige of ernstige verstandelijke beperking
  • voortschrijdende dementie
  • psychiatrische problemen