Bewindvoering Oosterhout header image

Financieel veilig ouder worden

Levenstestament: Wie behartigt uw financiële belangen als u dat zelf niet meer kunt? Dat kunt u zelf bepalen met een levenstestament.

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen hebt. Met een levenstestament bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Een notaris kan u daarover onafhankelijk advies geven en u ook adviseren over de verschillende mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie. Wij kunnen u informeren over de praktijk, welke taken wij voor u kunnen doen en wat u van ons kunt verwachten.

Financieel misbruik: Het komt helaas vaker voor dat ouderen te maken krijgen met mensen die hen geld of spullen afhandig maken. Dat is een vorm van ouderenmishandeling waarbij wij regelmatig worden ingeschakeld om de ouderen te beschermen.

Wij kunnen dan de volgende stappen nemen:

  • ondersteunen bij de aanvraag beschermingsbewind
  • onderzoeken van bankgegevens in het afgelopen jaar, en zo nodig nog verder terug
  • verzoek indienen tot schadevergoeding

Hebt u te maken met zo’n situatie, neem dan contact met ons op voor advies over de te nemen stappen.