Bewindvoering Oosterhout header image

Informatief gesprek

Het kan zijn dat u nog twijfelt over de noodzaak, of meer vragen heeft over onderbewindstelling, mentorschap of curatele. Wij geven u graag – geheel kosteloos – informatie en advies. Eén telefoontje of mailtje naar ons voor een afspraak is voldoende.

Verantwoording afleggen

Bewindvoerder, mentor en curator moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de wijze waarop zij hun taak hebben uitgevoerd. Daarvoor gelden strenge regels om te zorgen dat de beschermingsmaatregelen goed worden uitgevoerd. Als dat kan, worden deze rapportages eerst met betrokkene besproken voordat deze naar de rechtbank worden gestuurd.

Kwaliteit

Bewindvoering Oosterhout staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en transparantie. Om die reden zijn wij ook aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (FTI). U kunt zich met de onderstaande documenten overtuigen van de kwaliteit die wij bieden:

Bereikbaarheid

Voor vragen kunt u ons het beste bereiken via e-mail bewindvoering@twecar.nl. Wij zijn op werkdagen van 09:00 – 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Voor een langer gesprek kunt u via het kantoor een afspraak maken.

Informatie via OnView

Bewindvoering Oosterhout maakt gebruik van het pakket OnView. Daarmee heeft de bewindvoerder de mogelijkheid om een compleet digitaal dossier bij te houden.

Alle betalingen (banktransacties) worden gedownload in OnView, waarmee een complete bewaking van het financiële traject mogelijk is. Hiermee maakt de bewindvoerder ook de rapportages voor de rechtbank.

ONVIEW biedt cliënten de mogelijkheid om met een gebruikersnaam en een logincode de eigen gegevens in te zien, zowel de transacties op de rekeningen als het beschikbare saldo.

Tarieven CBM

De tarieven voor curatele, bewindvoering en mentorschap zijn vastgelegd in de Regeling Beloning Curatele, Bewindvoering en Mentorschap, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Staatscourant nr. 32149 d.d. 10 november 2014).

Bij een minimum inkomen zal de bewindvoerder hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Downloads

Brochure curatele, bewind en mentorschap

https://www.rechtspraak.nl

http://www.bpbi.nl

www.veiligthuiswestbrabant.nl

www.smwb.nl

www.rvr.org