Bewindvoering Oosterhout header image

Kwaliteit

Bewindvoering Oosterhout staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en transparantie. Om die reden zijn wij ook aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (FTI). U kunt zich met de onderstaande documenten overtuigen van de kwaliteit die wij bieden:

Klachten

Mocht u ondanks dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen, toch nog een redelijke klacht menen te hebben dan kunt u die uitsluitend schriftelijk aan ons kenbaar maken.
Een klacht moet worden ondertekend en
tenminste bevatten:
a. naam en adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van de klacht
We zijn blij als u ons vertelt over uw klacht, omdat ons dat de kans geeft de kwaliteit van ons dienstverleningsniveau op het hoge peil te houden. (De klachtenregeling vindt u hier)