Bewindvoering Oosterhout header image

www.rechtspraak.nl – De rechter is onafhankelijk en onpartijdig. Hij beslist in geschillen tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen volgens de regels van het recht. Op deze site vindt u informatie over de procedures bij rechtszaken en de organisatie van de rechtspraak.

www.bpbi.nl – BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

http://www.veiligthuiswestbrabant.nl – Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen.

www.mentorschapwestbrabant.nl – Bewindvoering Oosterhout doet mentorschap in combinatie met bewindvoering. Als u alleen op zoek bent naar mentorschap, kunt u terecht bij deze organisatie. De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling.

www.rvr.org – Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt scheiden of uw uitkering is stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.