Bewindvoering Oosterhout header image

Tarieven CBM

De tarieven voor curatele, bewindvoering en mentorschap zijn vastgelegd in de Regeling Beloning Curatele, Bewindvoering en Mentorschap, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bij een minimum inkomen kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Voor een indicatie van de tarieven zie bijgevoegd document.