Bewindvoering Oosterhout header image

Verantwoording afleggen

Bewindvoerder, mentor en curator moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de wijze waarop zij hun taak hebben uitgevoerd. Daarvoor gelden strenge regels om te zorgen dat de beschermingsmaatregelen goed worden uitgevoerd. Als dat kan, worden deze rapportages eerst met betrokkene besproken voordat deze naar de rechtbank worden gestuurd.