Bewindvoering Oosterhout header image

Mentorschap, voor wie?

Als mensen vanwege hun geestelijke of lichamelijke toestand niet of onvoldoende in staat zijn te beslissen over hun eigen zaken op het gebied van zorg, verpleging, huisvesting of medische behandelingen, kan een mentor worden aangesteld.