Bewindvoering Oosterhout header image

Mentorschap, wat betekent dat?

De mentor zal na ontvangst van de beschikking van de rechtbank met de cliënt contact opnemen om de situatie te bespreken en te kijken welke stappen er moeten worden genomen voor verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. De mentor adviseert en steunt de cliënt bij beslissingen en kan de cliënt ook vertegenwoordigen.

De mentor zal ook kijken of de woonsituatie voldoet en of er verdere hulp nodig is voor de huishouding en persoonlijke verzorging. Een mentor heeft regelmatig contact met betrokkene, bouwt een vertrouwensband op en helpt bij het nemen van initiatieven om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Combinatie met bewindvoering

Bewindvoering en mentorschap zijn twee beschermingsmaatregelen die naast elkaar kunnen worden uitgevoerd. Bewindvoering Oosterhout kan beide maatregelen verrichten, waarbij mentorschap alleen wordt gedaan in combinatie met bewindvoering. Als er alleen behoefte is aan mentorschap, kunnen wij u doorverwijzen naar instanties die alleen mentorschap uitvoeren.