Bewindvoering Oosterhout header image

Over ons

Directie
Bewindvoering Oosterhout is sinds 23 april 2019 onderdeel van Fidinda Financiële Zorg Groep. De directie daarvan bestaat uit: de heer mr. N.F. de Visser, heer A. Verkerk en de heer mr. J.A. Hofman. De directie is bereikbaar via: administratie@twecar.nl

Dagelijkse leiding vestiging Oosterhout: Mevrouw J.H.M. (Janneke) Brouwers. e-mail: j.brouwers@twecar.nl

Team
Bewindvoering Oosterhout bestaat uit een team van bewindvoerders met assistent-bewindvoerders. Daarnaast zijn er ambulante mentoren en een curator. Zij zijn allen hulpverleners en gedreven om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Mentor (ambulant)
Mevrouw S. Sanne Bikker e-mail: mentorschap@twecar.nl. Secretariële ondersteuning: mevrouw Henriëtte Molenaar e-mail: mentorschap@twecar.nl.

Werkwijze
Curatele, bewindvoering en mentorschap zijn beschermingsmaatregelen en het is vanzelfsprekend dat u daaraan hoge eisen mag stellen. Bewindvoering Oosterhout doet dat op een behoorlijke, transparante, respectvolle en betrouwbare manier. Behoorlijk omdat wij open en duidelijk zijn, zowel in ons handelen als in onze besluiten. Transparant zodat u weet wat wij doen en waarbij wij al uw vragen volledig beantwoorden. Respectvol omdat wij betrokken en oplossingsgericht zijn, eerlijk en betrouwbaar in woord en daad.

Persoonlijk contact
Wij hebben regelmatig persoonlijk contact met onze cliënten, niet alleen via de telefoon maar ook op kantoor en als dat nodig is ook bij de cliënt thuis. Wij noemen dat hulpverlening met een gezicht: u kent ons en wij kennen u. En wij werken en overleggen graag met u over de werkwijze en aanpak hoe wij het beste uw belangen kunnen behartigen.

Ketenzorg
In veel gevallen is niet alleen sprake van behoefte aan ondersteuning voor de financiële en materiële zaken, maar ook aan hulp en ondersteuning op andere gebieden. Wij hebben uitstekende contacten met veel zorgverleners, die wij waar nodig kunnen informeren over uw wensen voor aanvullende hulp.